O mnie

10 wrzesień 2011 027I was born in 1949 in Warsaw. I graduated the Nicolaus Copernicus High School in Warsaw, a UNESCO-affiliated educational establishment with English as the teaching medium.
I studied at the Central School of Planning and Statistics (today: Warsaw School of Economics) (1967-1971) and at the Department of Law and Administration of Warsaw University, graduating the latter in 1975.
In 1977-1980 I did a research project on late medieval culture at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences under the academic guidance of Professor Bronisław Geremek. In 1982-1983 I continued research work on a scholarship from the underground Solidarity trade union.
In 1981 I was on the staff of the Social Research Centre of the Mazowsze Chapter of Solidarity and of the Solidarność weekly. Following the proclamation of martial law I took a job with a monthly Pomoc Społeczna and thereafter I worked as journalist for the Powściągliwość i Praca monthly (1989-1990) and contributed reviews to a bi-weekly Świat I Książka.
In 1990 I co-founded a publishing house Dom Wydawniczy Dominus and took over as its chief editor. A year later I set up my own consulting firm and I became a receiver in bankruptcy. In 1992 I published my book Sprawdź, czy jesteś właścicielem [Check Your Ownership Title].
In 1995 I was the secretary and a journalist of a local monthly Kocham Pragę.
In 1996-1999 I was a freelance contributor and, later, a staff member of Gazeta Prawna and a journalist of Dziennik Prawa i Gospodarki.
Since 2000 I have been a free agent. I have cooperated with an English-language monthly What’s up in Warsaw covering galleries, exhibitions, photography events and creative efforts of young artists. I invented and developed a cartoon character Janek Nuda [Jack Boredom] who featured in a Twożywo Group serial Kapitan Europa [Captain Europe] in an episode Rozkaz [Yes, sir.]

 

10 wrzesień 2011 006Urodziłem się w Warszawie w 1949 r. W 1967 r. ukończyłem zrzeszone w UNESCO Liceum Ogólnokształcące nr. 33 im. Mikołaja Kopernika w w Warszawie, będące szkołą z językiem wykładowym angielskim.
W latach 1967-1971 studiowałem w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dzis.: Szkoła Główna Handlowa), a następnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem w 1975 r.
W Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk po roku pracy nad wdrażaniem projektów naukowych zostałem stypendystą naukowym i w latach 1977-1980 prowadziłem prace badawcze w Pracowni Dziejów Kultury Polskiej Póżnego Średniowiecza pod opieką naukową prof. Bronisława Geremka. Ze stypendium naukowego korzystałem też w latach 1982-1983 z puli podziemnej “Solidarności”.
W 1981 r. pracowałem dla Ośrodka Badań Społecznych Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność i podjąłem pracę etatową w Tygodniku Solidarność, na łamach którego publikowałem teksty, a także działałem w tygodnikowym Dziale Interwencji.
Po ogłoszeniu stanu wojennego i likwidacji Tygodnika “S” zatrudniłem się jako dziennikarz w miesięczniku “Pomoc Społeczna”, wydawanym przez Radę Naczelną Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Pod koniec dekady, jako publicysta pracowałem w miesięczniku “Powściągliwość i Praca” (lata 1989-1990). W tym czasie byłem też recenzentem, współpracując z dwutygodnikiem “Świat Książki”.
W 1990 byłem współzałożycielem i redaktorem naczelnym Domu Wydawniczego Dominus. Wydaliśmy 5 książek z zakresu literatury relaksowej, z których jedną sam napisałem, pod pseudonimem Agata Czamor (“W cieniu hotelu Marriott”). Zajmowałem się też zbytem wydanych pozycji.
Rok później założyłem własną firmę doradczą z zakresu doradztwa kryzysowego i negocjacji z wierzycielami, a równocześnie po zdaniu egzaminów zostałem syndykiem masy upadłości. Działąjąc jako samodzielna firma w 1992 r. wydałem książkę pt “Sprawdź, czy jesteś właścicielem”, zawierającą akty prawne o charakterze wywłaszczeniowym od 1944 r. Praca ta była przeze mnie przygotowana, zredagowana, wydana i rozprowadzona, a korespondowała z ówczesną debatą sejmową nad projektem ustawy o reprywatyzacji.
W 1995 r. pracowałem w Biurze Promocyjno-Reklamowym Triada wydawcy miesięcznika lokalnego “Kocham Pragę”. Byłem sekretarzem redakcji oraz dziennikarzem tego pisma, obejmującego zasięgiem prawobrzeżną Warszawę.
W latach 1996-1999 kolejno: współpracowałem z “Gazetą Prawną”, następnie pracowałem jako dziennikarz w “Dzienniku Prawa i Gospodarki” i w “Gazecie Prawnej” (tematyka: wymiar sprawiedliwości, środowiska prawnicze, Trybunał Konstytucyjny, reforma prawa cywilnego i sądownictwa, dostosowywanie systemu prawnego do wymogów Unii Europejskiej itp).
Od 2000 r. dana mi została swoboda działania i wyboru w sensie merytorycznym. Stale współpracuję z miesięcznikiem anglojęzycznym “What’s up in Warsaw”, pisząc o galeriach i wystawach, o fotografii oraz o działaniach twórczych młodych artystów. Uwzględniam szeroki zakres zjawisk, ale moje osobiste zainteresowania skupiają się na czymś, co nazywa się net-art (web-art). Sam zresztą podjąłem aktywność na tym polu, uczestnicząc w konkursie portalu Indepentent, grupy Twozywo wspieranym przez Ministerstwo Kultury “Nudzie nei” (“Nuda jako zjawisko i sposoby jej zapobiegania”) i uzyskując za swą pracę wyróżnienie. Wymyślona i wykonana przeze mnie postać graficzna – Janek Nuda – wystąpiła w odcinku pt “Rozkaz” serialu “Kapitan Europa” autorstwa Grupy “Twożywo”.
Uczestniczę również we właśnie ogłoszonym projekcie Grupy Twożywo pt „gdzie jest meta”, prezentując serię fotograficzną pt. „MetaTyły” Dwie moje prace fotograficzne („MetaWizyta” i „MetaPiknik”) zostały zakwalifikowane do tego projektu.

2 thoughts on “O mnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.